Filosofiske ledercirkler

Filosofisk ledercirkel er et spændende alternativ til den traditionelle lederudvikling. Filosofisk ledercirkel er for virksomheder, der ønsker at give deres ledere noget nyt at tænke over. I får nøglen til at blive klogere på jeres ledelsesværdier og kommer til at stå stærkere som ledere og team.

Saml jeres lederteam til en filosofisk refleksionsproces, med spørgsmål omkring lederskab og arbejdsliv.

Emner i cirkler kan f.eks. være:

  • Det gode lederskab
  • Robusthed i ledelse
  • Autenticitet i ledelse
  • Generøsitet og ledelse

Filosofisk ledercirkel er to timers inspiration, fordybelse og refleksion omkring et emne, der er aktuelt for jeres arbejdsplads.

Filosofisk ledercirkel